UWAGA!

Obecnie realizujemy witrualną wersję projektu, zapraszamy na warszawa.targi.eco.pl

Zielona Europa. Działania proekologiczne firm regionu warszawskiego. Album. Wydawnictwo Zielone Brygady. ZB. Ekologia, ekologia, działania proekologiczne, dzialania proekologiczne, proekologiczne, inicjatywy ekologiczne, inicjatywa ekologiczna, samorząd, samorzad, samorządy, samorzady, samorządów, samorzadow, warszawskich, samorzadow warszawskich, samorządów warszawskich, inicjatywa ekologiczna samorządów warszawskich, inicjatywa ekologiczna samorzadow warszawskich, ochrona środowiska, ochrona srodowiska, Województwo Mazowieckie, województwo mazowieckie, wojewodztwo mazowieckie, Mazowieckie, Album, album, Zielone Brygady, zielone brygady, ZB, zb, Warszawa, warszawa,

 
Strona główna


Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje, którym nieobca jest troska o środowisko naszego regionu i jego bezcenne walory przyrodnicze.

Album ma na celu wypromować te instytucje, którym nieobca jest dbałość o stan środowiska przyrodniczego, przy jednoczesnym podwyższaniu poziomu cywilizacyjnego życia mieszkańców. Naszym zamierzeniem jest więc zaakcentować te inicjatywy, które za priorytet stawiają sobie rozwój zrównoważony, podnosząc w ten sposób atrakcyjność regionu w skali lokalnej i europejskiej. Mając na uwadze bogactwo zasobów naturalnych i piękno krajobrazów okolic Warszawy, jak i również samego miasta, a także świadomość zagrożeń wynikających z antropopresji, pragniemy zachęcić przyszłych inwestorów oraz samorządy do skutecznych działań na rzecz zachowania zasobów przyrody, nie eliminując jednak szans rozwojowych społeczeństw lokalnych

Wydanie Albumu zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika:(c) Zielona Europa 2005.
 
Zielone Brygady Zielone Brygady