Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Adres:

pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa

Kontakt:

Telefon 0226224404
Fax 0226226340
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail
Strona WWW www.mpwik.com.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Z dniem 1 stycznia 2003 r. przedsiębiorstwo komunalne, pod nazwą - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie - z mocy prawa uległo przekształceniu w jednoosobową spółkę akcyjną, której akcjonariuszem jest miasto stołeczne Warszawa. Spółka działa pod firmą - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna (KRS - 0000146138). Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna tworzy 10 zakładów nadzorowanych przez zarząd przedsiębiorstwa: Zakład Wodociągu Centralnego, popularnie przez warszawian nazywany Filtrami, gdzie część wody jest uzdatniana w autentycznych 120 letnich filtrach zbudowanych przez W.H.lindleya . Zakład Wodociągu Praskiego z "Grubą Kaśką", czyli studnią infiltracyjną w nurcie Wisły , największym w Europie tego typu ujęciem wody. Zakład Wodociągu Północnego ze Stacją Uzdatniania Wody w Wieliszewie i Stacją Strefową w Białołęce Dworskiej skąd woda tłoczona jest do sieci miejskiej. Oczyszczalnia Ścieków "Czajka"- największa w Polsce oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 400 tys.m3/d. Oczyszczalnia Ścieków "Południe"- uruchomiona w 2005 r.pierwsza w lewobrzeżnej Warszawie oczyszczalnia odbierająca ścieki z południowych dzielnic Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie z oczyszczalnią ścieków , obecnie rozbudowywaną i modernizowaną. Zakład Oczyszczalni Ścieków "Dębe" w Orzechowie. Zakład Eksploatacji Sieci Wodociągowej, zajmujący się eksploatacją sieci wodociągowej. Zakład Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, zajmujący się eksploatacją sieci kanalizacyjnej. Zakład Remontów i Interwencji ds. Obiektów . Zakład Remontów i Interwencji ds. Sieci . Zakład Zaplecza zapewniający zakładom obsługę transportową i sprzętową . Działalność zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. MPWiK S.A. eksploatuje sieć wodociągową o długości 3 195 km i kanalizacyjną o długości 2 890 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej średnio 410 tys.m3 na dobę. Przedsiębiorstwo realizuje ogromne zadania inwestycyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt

Branże:

woda / odprowadzanie ścieków

Dokument wydrukowany z serwisu warszawa.targi.eco.pl