Microspun Products Sp. z o.o.

Adres:

ul. Waryńskiego 1
00-631 Warszawa

Kontakt:

Telefon 0226606394
Fax 0226606398
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail info@microspun.com.pl
Strona WWW www.microspun.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Microspun Products Spółka z o.o. prowadzi produkcję filtrów w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym na terenie Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie laboratoriów filtracyjnych pozwalających kontrolować produkcję "on-line", oraz prowadzić niezbędne prace badawcze i wdrożeniowe z udziałem doskonałych naukowców, specjalistów filtracji. Microspun Products prowadzi produkcję filtrów absolutnych do filtracji wgłębnej cieczy z zastosowaniem różnych tworzyw: polipropylen, poliamid, polisulfon, mających zastosowanie w przemyśle: spożywczym, medycznym, optycznym, farmaceutycznym, fotograficznym, samochodowym, przetwórstwie napojów, przemyśle powłok lakierniczych, przemyśle kosmetycznym, petrochemicznym, elektronicznym. Cele Jesteśmy pewni, że nasz potencjał produkcyjny oraz badawczy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej stwarza możliwość rozwiązywania przez Microspun Products problemów jakie może przynieść filtracja cieczy, zaś współpraca z Politechniką Warszawską w oparciu o podpisane umowy będzie owocować nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, zapewniającymi wdrażanie nowych procesów produkcyjnych i nowych wyrobów. Firma nasza nie prowadziła do roku 2002 sprzedaży użytkownikom finalnym w Polsce. Kierownictwo spółki uznało, że nawiązanie kontaktów handlowych z innymi wyspecjalizowanymi w zakresie filtracji firmami w kraju i zagranicą nastąpi po pełnym i ostatecznym wdrożeniu systemu zapewnienia jakości ISO 9002 oraz AQAP 120. Od naszego partnera Amazon Filters Ltd wiemy jednak, że filtry naszej produkcji montowane są w instalacjach tak znanych firm jak: Pfizer, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Shell, Bass, Mars, ICI, Pirelli, Proctor&Gamble, Warner Lambert, Sony, LG Electronics, EMI, Wacker-Chemie, Solvey, Ford, Damler-Chrysler, VW Audi a wielu innych.

Branże:

woda / filtry

Dokument wydrukowany z serwisu warszawa.targi.eco.pl