Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Adres:

Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Kontakt:

Telefon (22) 57 92 392
Fax (22) 57 92 294
Telefon komórkowy
Infolinia
E-mail kzgw@kzgw.gov.pl
Strona WWW www.kzgw.gov.pl

Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik):

Do zadań Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej należy m.in.: opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju, opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego; prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy; sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej;

Branże:

instytucje publiczne / krajowe
woda / inne

Dokument wydrukowany z serwisu warszawa.targi.eco.pl