Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i sposobie ich modyfikacji można znaleźć tutaj.
warszawa targi eco pl

Ekorozwój. Polska Izba Gospodarcza

 • Adres
 • Srebrna 16 
 • 00-810 Warszawa 
 •  
 • Kontakt
 • 0226252632 
 • 0226252632 
 • 0501646722 
 •  
 • pigekorozwoju@neostrada.pl 
 •  
 •  
 • Opis działalności (oferta / produkty / przykładowy cennik)
 • 1. Do zadań Izby, sposobów i form ich realizacji, służących osiągnięciu celów statutowych należą przede wszystkim: a) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki narodowej oraz współuczestnictwa, na zasadach określonych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, b) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego przez propagowanie oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków w zakresie ekorozwoju, c) pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej oraz współpracy handlowej i finansowej, d) udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom Izby, e) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach działalności wytwórczej, usługowej, handlowej oraz polityki gospodarczej, f) współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi, g) popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników, h) współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą, instytucjami, towarzystwami oraz klubami, o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą;, i) organizowanie i tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestnictwo w postępowaniu sądowym, na odrębnie określonych zasadach, w związku z działalnością gospodarczą członków, j) organizowanie giełd, targów, wystaw, pokazów i spotkań w kraju i za granicą wraz z organizacją wyjazdów promocyjnych, k) opracowanie informacji z zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez zrzeszone jednostki Izby, l) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby, m) wykonywanie powierzonych Izbie przez Radę Ministrów zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji państwowej, n) rozijanie innych form służących realizacji celów statutowych Izby. 2. Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych Izba może tworzyć samodzielnie, bądź wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych już istniejących.  
 •  
 • Atuty ekologiczne
 •  
 •  
 • Wolne miejsca pracy, wolne moce przerobowe, posiadane nadwyżki towaru.
 •  
 •  
 • Branże
 • organizacje pozarządowe
   
 •  
 • Data rejestracji instytucji: 22-01-2007r.
 • Wyślij link | Drukuj
 •  
 • Licznik wyświetleń tej podstrony: 3107


Dodaj komentarz Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zapraszamy do wpisywania komentarzy dotyczących danej instytucji. Komentarze ogólne, dotyczące całego portalu, prosimy wpisywać w Księdze gości. Z pytaniami dotyczącymi oferty danej instytucji prosimy zwracać się bezpośrednio do niej. Takie wpisy będą nie będą przekazywane lecz kasowanie.

Autor *
E-mail
WWW
Treść *
Przepisz literki


Komentarze Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy

webdesigner
linki   |   sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt